Caribbeanyachtbroker

---- Διεθνές Χρηματιστήριο Yacht ----
Caribbeanyachtbroker

Bavaria 38 Cruiser

Γερμανία - Mecklenburg-Vorpommern - Rostock Γερμανία , Rostock

71.000

( ca 84.206 US$ )
Bavaria 38 Cruiser Caribbean Yacht Broker Bavaria 38 Cruiser Caribbean Yacht Broker Bavaria 38 Cruiser Caribbean Yacht Broker Bavaria 38 Cruiser Caribbean Yacht Broker Bavaria 38 Cruiser Caribbean Yacht Broker Bavaria 38 Cruiser Caribbean Yacht Broker Bavaria 38 Cruiser Caribbean Yacht Broker Bavaria 38 Cruiser Caribbean Yacht Broker Bavaria 38 Cruiser Caribbean Yacht Broker Bavaria 38 Cruiser Caribbean Yacht Broker
Κατασκευαστής: :
Bavaria 
Μοντέλο :
38 Cruiser 
Κατηγορία :
Καταδρομικό 
Σχεδιαστής :
J&J design 
Flag :
Γερμανία Γερμανία 
Hull μορφή :
μια γάστρα 
Υλικού :
Ίνες υάλου 
Cockpit :
οπίσθιο κόκπιτ 
Διευθύνουσα :
Δίσκος - σχοινί 
Rig :
Κότερο 
Χρώμα :
λευκό 
Τύπος keel :
Μικρή καρίνα 
Έτος :
2008 
Επανατοποθετήστε Έτος :
 
Κατάσταση :
δεύτερο χέρι 
Κωδικός :
61_b_58599 
Μήκος :
38,60 ft ( 11,8 m )  
LWL :
32,60 ft ( 9,9 m )  
LOD :
37,70 ft ( 11,5 m )  
Δοκός :
12,10 ft ( 3,7 m )  
Σχέδιο :
6,30 ft ( 1,9 m )  
Γέφυρα Εκκαθάριση :
50,80 ft ( 15,5 m )  
Εκτόπισμα :
15.840,0 lbs ( 7.185 kg )  
Ερμα :
4.620,0 lbs ( 2.096 kg ) 29.2 % 
Ταχύτητα :
 
Μέγιστη ταχύτητα :
 
Καυσίμου :
40 gal ( 151 Ltr )  
Νερό :
55 gal ( 208 Ltr )  
Κρατώντας :
 
Κύρια μηχανή 1
Κατασκευαστής: :
Volvo Penta 
Μοντέλο :
D2-30 
Προώθηση :
Saildrive 
Προπέλα :
3 λεπίδα έλικα σταθερού 
Έτος :
2008 
Επανατοποθετήστε Έτος :
 
Power :
27,0 hp ( 20 kW )  
Ώρες :
 
Τύπος καυσίμου :
Ντίζελ 
Ναυτικός
Πυξίδα
GPS
Ανεμόμετρο
Βαθύμετρο
Σχεδιογράφος
Ασύρματο VHF
Αυτόματος πιλότος el.
Ταχύτητα καταγραφής
Εξοπλισμός & Διατάξεις Καμπίνας
3
Καμπίνες
6
Κουκέτες
1
Τουαλέτες
1
Μπάνιο
Galley
Σόμπας υγραερίου
Φούρνος αερίου
Δραπετεύω
Ψυγείο
Τεχνικός Εξοπλισμός
CD-Ράδιο
12 V DC σύστημα
230 V AC σύστημα
Φορτιστής
Σύστημα θέρμανσης
Σύστημα πίεσης νερού
Αέριο εγκατάστασης
Ηλεκτρική αντλία σεντίνας
Χειροκίνητη αντλία υδροσυλλεκτών
Shore Power
Hotwater σύστημα
Εξοπλισμός
1
Αγκυρα
Ηλεκτρικός εργάτης άγκυρας
Πλατφόρμα μπάνιου
Σκάλα μπάνιου
Deck ντους
Προαιρετικά Πρόσθετα
Σπρέι ψεκασμού
Sail Εξοπλισμός
1
Γένοβα
40 m²
κυλίνδρου σύστημα υφάλου
1
Μαΐστρα
38 m²
κυλίνδρου σύστημα υφάλου
Όχι σε αυτήν τη γλώσσα διαθέσιμη

Bavaria 38 Cruiser - 2008

Technical specifications
Length above sea level 11.72 m
Width 3,90 m
Draft 1,95 m
Material GRP
Weight 7,200 kg
Engine Volvo Penta D1-30, 27 hp
Genoa 40 m2
Mainsail 38 m2
3 cabins
6 berths
Year of construction 2008
  
Nautical equipment
FM with DSC Navman
Plotter Raymarine C70
echo sounder
Windmill and Log Raymarine ST 60
Windex
Autopilot Raymarine
steering compass

safety equipment
Rescue collar with lead
radar reflector
emergency rudder
extinguisher

equipment
furling
Rollgenua Furlex
Hand bilge pump
elec. bilge pump
Volvo Penta D1-30 and Volvo sail-drive
Plow anchor galvanized with anchor chain
Electric windlass
Fender feeder
Land connection 220 Volt
Charger for 220 Volt
Land connection CE adapter and cable
Sprayhood

Facility
Gas stove with oven
Webasto diesel heating
Cold room
Radio with CD player
Hot water + shower
3 cabine version

Μη διαθέσιμος

Όχι σε αυτήν τη γλώσσα διαθέσιμη

Bavaria 38 Cruiser - 2008

Technische Daten
Länge ü.a 11,72 m
Breite 3,90 m
Tiefgang 1,95 m
Material GFK
Gewicht 7.200 kg
Motor Volvo Penta D1-30, 27 PS
Genua 40 m2
Groß Segel 38 m2
3 Kabinen
6 Kojen
Baujahr 2008
  
Nautische Ausrüstung
UKW mit DSC Navman 
Kartenplotter Raymarine C70 
Echolot
Windmesser und Log Raymarine ST 60 
Windex 
Autopilot Raymarine 
Steuerkompass         

Sicherheitsausstattung     
Rettungskragen mit Leine 
Radarreflektor 
Notruder 
Feuerlöscher         

Ausrüstung     
Rollgroß
Rollgenua Furlex 
Handlenzpumpe 
elektr. Bilgenpumpe 
Volvo Penta D1-30 und Volvo sail-drive 
Pfluganker verzinkt mit Ankerkette
Elektr. Ankerwinde 
Festmacherleinen Fender 
Landanschluss 220 Volt 
Ladegerät für 220 Volt 
Landanschluss CE Adapter und Kabel 
Sprayhood 

Einrichtung 
Gasherd mit Backofen 
Webasto Dieselheizung 
Kühlzelle 
Radio mit CD-Player 
Warmwasser + Dusche 
3 Kabinenversion     

Όχι σε αυτήν τη γλώσσα διαθέσιμη

Bavaria 38 Cruiser - 2008

Spécifications techniques
Longueur au-dessus du niveau de la mer 11,72 m
Largeur 3,90 m
Projection 1,95 m
Matériel GRP
Poids 7 200 kg
Moteur Volvo Penta D1-30, 27 ch
Gênes 40 m2
Grand voile 38 m2
3 cabines
6 couchettes
Année de construction 2008
  
Équipement nautique
FM avec DSC Navman
Plotter Raymarine C70
sonar
Moulin à vent et log Raymarine ST 60
Windex
Pilote automatique Raymarine
compas de route

équipement de sécurité
Collier de sauvetage avec plomb
réflecteur radar
gouvernail d'urgence
extincteur

équipement
furling
Rollgenua Furlex
Pompe de cale à main
elec. pompe de cale
Volvo Penta D1-30 et Volvo Sail-Drive
Ancrage de charrue galvanisé avec chaîne d'ancrage
Guindeau électrique
Fender feeder
Raccordement au sol 220 volts
Chargeur 220 volts
Raccordement terrestre Adaptateur CE et câble
Pare-brise

facilité
Cuisinière à gaz avec four
Chauffage diesel Webasto
chambre froide
Radio avec lecteur CD
Eau chaude + douche
Version 3 cabines

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

Όχι σε αυτήν τη γλώσσα διαθέσιμη

Bavaria 38 Cruiser - 2008

Спецификации
Длина над уровнем моря 11,72 м
Ширина 3,90 м
Проект 1,95 м
Материал GRP
Вес 7 200 кг
Двигатель Volvo Penta D1-30, 27 л.с.
Генуя 40 м2
Грот 38 м2
3 каюты
6 спальных мест
Год постройки 2008
  
Морское снаряжение
FM с DSC Navman
Плоттер Raymarine C70
сонар
Ветряная мельница и лог Raymarine ST 60
Windex
Автопилот Raymarine
путевой компас

безопасность оборудования
Спасательный воротник с свинцом
радиолокационный отражатель
аварийный руль
огнетушитель

оборудование
закрутки
Rollgenua Furlex
Трюмный насос ручной
элек. трюмный насос
Volvo Penta D1-30 и Volvo парус-драйв
Анкерный анкер, оцинкованный анкерной цепью
Электрическая лебедка
Податчик фидера
Подключение к земле 220 вольт
Зарядное устройство для 220 вольт
Подключение к земле CE-адаптер и кабель
Sprayhood

объект
Газовая плита с духовкой
Теплообменник Webasto
Холодная комната
Радио с CD-плеером
Горячая вода + душ
3 варианта кабины

Όχι σε αυτήν τη γλώσσα διαθέσιμη

Bavaria 38 Cruiser - 2008

Tekniska specifikationer
Längd över havet 11,72 m
Bredd 3,90 m
Utkast 1,95 m
Material GRP
Vikt 7 200 kg
Motor Volvo Penta D1-30, 27 hk
Genua 40 m2
Storsegel 38 m2
3 stugor
6 kajer
Byggår 2008
  
Nautisk utrustning
FM med DSC Navman
Plotter Raymarine C70
sonar
Väderkvarn och Log Raymarine ST 60
Windex
Autopilot Raymarine
styr kompass

säkerhetsutrustning
Räddningskrage med bly
radarreflektor
akut roder
brandsläckare

utrustning
inrullning
Rollgenua Furlex
Hand länspump
el. länspump
Volvo Penta D1-30 och Volvo segelkörning
Plogankar galvaniserat med ankarkedja
Elektrisk ankarspel
Fendermatare
Jordanslutning 220 Volt
Laddare för 220 Volt
Landanslutning CE-adapter och kabel
Sprayhood hood~~POS=HEADCOMP

anläggning
Gaskamin med ugn
Webasto dieselvärme
kylrum
Radio med CD-spelare
Varmt vatten + dusch
3 kabinversion

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

Όχι σε αυτήν τη γλώσσα διαθέσιμη

Bavaria 38 Cruiser - 2008

Specyfikacje techniczne
Długość nad poziomem morza 11,72 m
Szerokość 3,90 m
Projekt 1,95 m
Materiał GRP
Masa 7,200 kg
Silnik Volvo Penta D1-30, 27 KM
Genua 40 m2
Grot 38 m2
3 kabiny
6 miejsc do cumowania
Rok budowy 2008
  
Sprzęt morski
FM z DSC Navman
Ploter Raymarine C70
sonar
Wiatrak i Log Raymarine ST 60
Windex
Autopilot Raymarine
kompas sterowniczy

sprzęt ochronny
Kołatka ratunkowa z ołowiem
reflektor radarowy
awaryjnego steru
gaśnica

sprzęt
rolowany
Rollgenua Furlex
Pompa zęzowa ręka
elec. pompa zęzowa
Volvo Penta D1-30 i Volvo żaglowych
Kotwa plazmowa ocynkowana łańcuchem kotwiącym
Elektryczna winda kotwiczna
Podajnik Fender
Połączenie ziemi 220 Volt
Ładowarka na 220 V
Połączenie ziemi Adapter i kabel CE
Owiewka

łatwość
Piec gazowy z piekarnikiem
Olej napędowy Webasto
chłodnia
Radio z odtwarzaczem CD
Ciepła woda + prysznic
3 wersje kabiny

Μη διαθέσιμος

Όχι σε αυτήν τη γλώσσα διαθέσιμη

Bavaria 38 Cruiser - 2008

Specifiche tecniche
Lunghezza sopra il livello del mare 11.72 m
Larghezza 3,90 m
Disegno 1,95 m
Materiale GRP
Peso 7.200 kg
Motore Volvo Penta D1-30, 27 CV
Genova 40 m2
Mainsail 38 m2
3 cabine
6 posti barca
Anno di costruzione 2008
  
Attrezzature nautiche
FM con DSC Navman
Plotter Raymarine C70
sonar
Mulino a vento e log Raymarine ST 60
Windex
Autopilota Raymarine
bussola sterzo

attrezzature di sicurezza
Collare di salvataggio con piombo
riflettore radar
timone d'emergenza
estintore

attrezzatura
avvolgifiocco
Rollgenua Furlex
Pompa di sentina a mano
elec. pompa di sentina
Volvo Penta D1-30 e Volvo a vela
Ancora arabile galvanizzata con catena di ancoraggio
Verricello elettrico
Alimentatore Fender
Collegamento terra 220 Volt
Caricabatterie per 220 Volt
Collegamento terra adattatore CE e cavo
sprayhood

facilità
Stufa a gas con forno
Riscaldamento diesel di Webasto
camera fredda
Radio con lettore CD
Acqua calda + doccia
3 cabine versione

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος


Η ορθότητα των πληροφοριών
Ο πάροχος διαβεβαιώνει ότι έχει δημιουργήσει τα δεδομένα δεδομένα με τη μέγιστη προσοχή,
Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των δεδομένων.

Περιγραφή σε άλλη γλώσσα / englisch / deutsch / french / russisch / schwedisch / polnisch / italian
Φυλλάδιο
Φυλλάδιο
Φυλλάδιο
Φυλλάδιο
Φυλλάδιο
Φυλλάδιο
εγχειρίδια
προδιαγραφές
προδιαγραφές
προδιαγραφές
προδιαγραφές
Κριτικές
Κριτικές
Κριτικές
Κριτικές
Αξιολογείτε αυτό το σκάφος;
54 Ψήφος
Caribbean Yacht Broker
Caribbean Yacht Broker
Monika Venohr
Monika Venohr

Συγκριτικά αποτελέσματα


Συγκριτικές προσφορές