Caribbeanyachtbroker

---- Διεθνές Χρηματιστήριο Yacht ----
Caribbeanyachtbroker

Bavaria 31 Cruiser

Γερμανία - Schleswig-Holstein - Flensburg Γερμανία , Flensburg

49.000

( ca 59.190 US$ )
Φορολογία που πληρώθηκε
Bavaria 31 Cruiser Caribbean Yacht Broker Bavaria 31 Cruiser Caribbean Yacht Broker Bavaria 31 Cruiser Caribbean Yacht Broker Bavaria 31 Cruiser Caribbean Yacht Broker Bavaria 31 Cruiser Caribbean Yacht Broker Bavaria 31 Cruiser Caribbean Yacht Broker Bavaria 31 Cruiser Caribbean Yacht Broker Bavaria 31 Cruiser Caribbean Yacht Broker
Κατασκευαστής: :
Bavaria 
Μοντέλο :
31 Cruiser 
Κατηγορία :
Καταδρομικό 
Σχεδιαστής :
J & J Design 
Flag :
Γερμανία Γερμανία 
Hull μορφή :
μια γάστρα 
Υλικού :
Ίνες υάλου 
Cockpit :
οπίσθιο κόκπιτ 
Διευθύνουσα :
Δίσκος - σχοινί 
Rig :
Κότερο 
Χρώμα :
λευκό 
Τύπος keel :
 
Έτος :
2007 
Επανατοποθετήστε Έτος :
 
Κατάσταση :
δεύτερο χέρι 
Κωδικός :
61_b_59382 
Μήκος :
9,45 m ( 31,0 ft )  
LWL :
8,25 m ( 27,1 ft )  
LOD :
9,32 m ( 30,6 ft )  
Δοκός :
3,29 m ( 10,8 ft )  
Σχέδιο :
1,40 m ( 4,6 ft )  
Γέφυρα Εκκαθάριση :
14,10 m ( 46,3 ft )  
Εκτόπισμα :
4.200,0 kg ( 9.259 λίβρες )  
Ερμα :
1.000,0 kg ( 2.205 λίβρες ) 23.8 % 
Ταχύτητα :
 
Μέγιστη ταχύτητα :
 
Καυσίμου :
90 ltr ( 24 Gal )  
Νερό :
150 ltr ( 40 Gal )  
Κρατώντας :
 
Κύρια μηχανή 1
Κατασκευαστής: :
Volvo Penta 
Μοντέλο :
D1-20 
Προώθηση :
Saildrive 
Προπέλα :
2 λεπίδα έλικα σταθερού 
Έτος :
2007 
Επανατοποθετήστε Έτος :
 
Power :
18,0 hp ( 13 kW )  
Ώρες :
 
Τύπος καυσίμου :
Ντίζελ 
Ναυτικός
Πυξίδα
GPS
Ανεμόμετρο
Βαθύμετρο
Σχεδιογράφος
Ασύρματο VHF
Αυτόματος πιλότος el.
Εξοπλισμός & Διατάξεις Καμπίνας
2
Καμπίνες
4
Κουκέτες
1
Τουαλέτες
1
Μπάνιο
Galley
Σόμπας υγραερίου
Φούρνος αερίου
Δραπετεύω
Ψυγείο
Τεχνικός Εξοπλισμός
CD-Ράδιο
12 V DC σύστημα
230 V AC σύστημα
Φορτιστής
Σύστημα θέρμανσης
Σύστημα πίεσης νερού
Αέριο εγκατάστασης
Ηλεκτρική αντλία σεντίνας
Χειροκίνητη αντλία υδροσυλλεκτών
Shore Power
Hotwater σύστημα
Εξοπλισμός
1
Αγκυρα
Ηλεκτρικός εργάτης άγκυρας
Πλατφόρμα μπάνιου
Σκάλα μπάνιου
Deck ντους
Προαιρετικά Πρόσθετα
Σπρέι ψεκασμού
Sail Εξοπλισμός
1
Γένοβα
20 m²
κυλίνδρου σύστημα υφάλου
1
Μαΐστρα
16 m²
κυλίνδρου σύστημα υφάλου
Όχι σε αυτήν τη γλώσσα διαθέσιμη

Bavaria 30 Cruiser

Technical data
Length 9.47 m
Width 3.28 m
Draft 1.40 m
Material GRP
Weight 4200 kg
Volvo Penta D1-20 engine, 18 HP
Genoa 20 m²
Main sail 16 m²
Year 2007
2 cabins
4 berths

Nautical equipment
Steering compass
Raymarine ST60 echo sounder
Log
Anemometer
Autopilot
Windex

Safety equipment
Fire extinguisher
Emergency rudder
Radar reflector
Rescue collar with emergency light

equipment
Furling mainsail
Furlex furling genoa
manual bilge pump
electr. Bilge pump
Volvo Penta D1-20, 18PS
Sprayhood
Cockpit table
Bowsprit
electr. Windlass
Anchor equipment
Jumping cleats
Shallow keel 1.40m
Spi facility
Teak in the cockpit

Facility
Cold room, gas oven
Webasto diesel heating
Radio CD with speakers
Hot water boiler
Ocean Line floor
TV in the salon

Όχι σε αυτήν τη γλώσσα διαθέσιμη

Bavaria 30 Cruiser

Datos técnicos
Eslora 9,47 m
Ancho 3,28 m
Calado 1,40 m
Material GRP
Peso 4200 kg
Motor Volvo Penta D1-20, 18 HP
Génova 20 m²
Vela mayor 16 m²
Año 2007
2 cabañas
4 literas

Equipo náutico
Brújula de dirección
Ecosonda Raymarine ST60
Iniciar sesión
Anemómetro
Piloto automático
Windex

Equipo de seguridad
Extintor de incendios
Timón de emergencia
Reflector de radar
Collar de rescate con luz de emergencia

equipo
Vela mayor enrollable
Génova enrollable furlex
bomba de achique manual
electr. Bomba de achique
Volvo Penta D1-20, 18 CV
Sprayhood
Mesa de bañera
Bauprés
electr. Torno
Equipo de fondeo
Tacos de salto
Quilla poco profunda 1,40 m
Instalación de SPI
Teca en la cabina

Instalaciones
Cámara fría, horno a gas
Calefacción diesel Webasto
Radio CD con altavoces
Caldera de agua caliente
Piso Ocean Line
TV en el salón

Όχι σε αυτήν τη γλώσσα διαθέσιμη

Bavaria 30 Cruiser

Techn. Daten
Länge 9,47 m
Breite 3,28 m
Tiefgang 1,40 m
Material GFK
Gewicht 4200 kg
Motor Volvo Penta D1-20, 18 PS
Genua 20 m²
Grossegel 16 m²
Jahr 2007
2 Kabinen
4 Kojen

Nautische Ausrüstung 
Steuerkompass
Raymarine ST60 Echolot
Logge
Windmesser
Autopilot
Windex

Sicherheitsausstattung 
Feuerlöscher
Notruder
Radarreflektor
Rettungskragen mit Notleuchte 

Ausrüstung     
Rollgroßsegel
Rollgenua Furlex
manuelle Bilgenpumpe 
elektr. Bilgenpumpe
Volvo Penta D1-20, 18PS
Sprayhood
Cockpittisch
Bugsprit
elektr. Ankerwinde
Ankerausrüstung
Springklampen
Flachkiel 1,40m
Spi-Einrichtung
Teak im Cockpit     

Einrichtung 
Kühlzelle, Gasbackofen
Dieselheizung Webasto
Radio CD mit Lautsprechern
Warmwasserboiler
Ocean Line Fußboden
TV im Salon 

Όχι σε αυτήν τη γλώσσα διαθέσιμη

Bavaria 30 Cruiser

Données techniques
Longueur 9,47 m
Largeur 3,28 m
Tirant d'eau 1,40 m
Matériau GRP
Poids 4200 kg
Moteur Volvo Penta D1-20, 18 CV
Gênes 20 m²
Grand voile 16 m²
Année 2007
2 cabines
4 couchettes

Matériel nautique
Compas de route
Écho sondeur Raymarine ST60
Journal
Anémomètre
Pilote automatique
Windex

Équipement de sécurité
Extincteur d'incendie
Gouvernail de secours
Réflecteur radar
Collier de sauvetage avec éclairage de secours

équipement
Grand voile enrouleur
Génois sur enrouleur Furlex
pompe de cale manuelle
électr. Pompe de cale
Volvo Penta D1-20, 18PS
Sprayhood
Table de cockpit
Beaupré
électr. Treuil
Équipement d'ancrage
Crampons de saut
Quille peu profonde 1,40m
Installation Spi
Teck dans le cockpit

Établissement
Chambre froide, four à gaz
Chauffage diesel Webasto
Radio CD avec haut-parleurs
Chaudière à eau chaude
Plancher Ocean Line
TV dans le salon

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

Όχι σε αυτήν τη γλώσσα διαθέσιμη

Bavaria 30 Cruiser

Технические данные
Длина 9,47 м
Ширина 3,28 м
Осадка 1.40 м
Материал стеклопластик
Вес 4200 кг
Двигатель Volvo Penta D1-20, 18 л.с.
Генуя 20 м²
Грот 16 м²
2007 год
2 каюты
4 спальных места

Морское снаряжение
Рулевой компас
Эхолот Raymarine ST60
Журнал
Анемометр
Автопилот
Windex

Спасательное оборудование
Огнетушитель
Аварийный руль направления
Отражатель радара
Спасательный ошейник с аварийным освещением

оборудование
Грот на закрутке
Фурлекс закрученная генуя
ручной трюмный насос
электр. Трюмный насос
Volvo Penta D1-20, 18 л.с.
Sprayhood
Стол в кокпите
Бушприт
электр. брашпиль
Якорное оборудование
Бутсы для прыжков
Мелкий киль 1,40 м
СПИ объект
Тик в кабине

объект
Холодильная камера, газовая духовка
Дизельный обогрев Webasto
Радио CD с динамиками
Бойлер горячей воды
Пол Ocean Line
Телевизор в салоне

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

Όχι σε αυτήν τη γλώσσα διαθέσιμη

Bavaria 30 Cruiser

Dane techniczne
Długość 9,47 m
Szerokość 3,28 m
Zanurzenie 1,40 m
Materiał GRP
Waga 4200 kg
Silnik Volvo Penta D1-20, 18 KM
Genua 20 m²
Główny żagiel 16 m²
Rok 2007
2 kabiny
4 koje

Sprzęt żeglarski
Kompas sterowniczy
Echosonda Raymarine ST60
Log
Wiatromierz
Autopilot
Windex

Wyposażenie bezpieczeństwa
Gaśnica
Ster awaryjny
Reflektor radarowy
Obroża ratunkowa z oświetleniem awaryjnym

ekwipunek
Rolowany grot
Furlex genua do rolowania
ręczna pompa zęzowa
elektr. Pompa zęzowa
Volvo Penta D1-20, 18PS
Sprayhood
Stolik w kokpicie
Bukszpryt
elektr. Kołowrót
Wyposażenie kotwiczne
Knagi do skakania
Płytki kil 1,40 m
Placówka SPI
Teak w kokpicie

Obiekt
Chłodnia, piec gazowy
Ogrzewanie diesla Webasto
Radio CD z głośnikami
Kocioł na gorącą wodę
Podłoga Ocean Line
TV w salonie

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος

Μη διαθέσιμος


Η ορθότητα των πληροφοριών
Ο πάροχος διαβεβαιώνει ότι έχει δημιουργήσει τα δεδομένα δεδομένα με τη μέγιστη προσοχή,
Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των δεδομένων.

Περιγραφή σε άλλη γλώσσα / englisch / spanisch / deutsch / french / russisch / polnisch
Φυλλάδιο
Φυλλάδιο της σειράς κτίριο
εγχειρίδια
Λίστα τιμών
Κριτικές
Αξιολογείτε αυτό το σκάφος;
15 Ψήφος
Caribbean Yacht Broker
Caribbean Yacht Broker
Jürgen Faulenbach
Jürgen Faulenbach

Συγκριτικά αποτελέσματα


Συγκριτικές προσφορές