Fartygen Network - skepp, yachter och båtar

Bavaria Cruiser 41

Tyskland - Mecklenburg-Vorpommern - Sassnitz Tyskland , Sassnitz

165.000

( ca 176.454 US$ )
Bavaria Cruiser 41 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 41 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 41 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 41 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 41 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 41 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 41 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 41 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 41 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 41 Caribbean Yacht Broker
Tillverkare: :
Bavaria 
Modell :
Cruiser 41 
Typ :
Segelbåt 
Kategori :
Kryssare 
Designer :
Farr Yacht Design 
Flag :
 
Skrovform :
Et skrog 
Material :
CSF 
Cockpit :
Akterruff 
Control :
Double Wheel - rep 
Rigg :
Slup 
Färg :
vit 
Költyp :
Kortkölad 
År :
2018 
Renoverad år :
 
Skick :
Excellent 
Kod :
61_b_59079 
Längd :
12,35 m ( 40,5 ft )  
LWL :
11,99 m ( 39,3 ft )  
LOD :
10,75 m ( 35,3 ft )  
Bredd :
3,96 m ( 13,0 ft )  
Utkast :
2,05 m ( 6,7 ft )  
Ståhöjd :
18,68 m ( 61,3 ft )  
Vikt :
8.680,0 kg ( 19.136 lbs )  
Ballast :
2.736,0 kg ( 6.032 lbs ) 31.5 % 
Speed :
 
Maxhastighet :
 
Bränslemängd :
210 ltr ( 56 Gal )  
Vatten :
210 ltr ( 56 Gal )  
Avloppsvatten :
 
Huvudmaskinen 1
Tillverkare: :
Volvo Penta 
Modell :
D2-60 
Köra :
Segelbåtsdrev 
Propeller :
3 bladig fast propeller 
År :
2018 
Renoverad år :
 
Uppträdande :
60,0 hp ( 45 kW )  
Drifttimmar :
 
Bränsle :
 
Nautisk
Kompass
GPS
Anemometer
Sonar
Plotter
VHF
Autopilot EL
AIS
Inredning & indelning
3
Hytter
6
Kojer
2
Toaletter
2
Dålig
Skafferi
Gasspis
GASUGN
Sjunka
Kylskåp
Teknisk utrustning
CD-spelare Radio
12 V DCsystemet
230 V ACsystemet
Laddare
Värmesystem
Vattentrycksystem
Förgasningsanläggning
Propeller
Länspump elektrisk
Länspump Manuell
Landström
Varmvattensystem
Extras
Anchor ankarspel
Bathing
Ladder
Akterdusch
Andra extras
Kapell
Segling Utrustning
1
Genua
42 m²
Furler
1
Storsegel
49 m²
Furler

Informationens korrekthet
Leverantören försäkrar sig ha skapat de angivna uppgifterna med största omsorg,
emellertid kan ingen garanti ges för uppgifternas noggrannhet, fullständighet och aktualitet.
Ej tillgängligt på det här språket
Alternativt på detta språk: Engelska

Bavaria Cruiser 41

Technical data
Length 12.35 m
Width 3.96 m
Draft 2.05 m
Boat hull GRP
Weight 8,680 kg
Engine Volvo Penta D2-60
Genoa 42
Mainsail 49
3 cabins
6 bunks
2 toilets
Year 2018

Nautical equipment
steering compass
Garmin GPSMap 721 chartplotter
echo sounder
Sign
Wind Instrument Garmin GMI20 Bundle
Autopilot Garmin
VHF Seefunk Garmin VHF300i AIS

safety equipment
extinguisher
emergency rudder
radar reflector

equipment
Roll mainsail
Rolling plant for Genoa
manual bilge pump
elec. bilge pump
Lowering bathing platform
Light TECH Sail Set Cruising Laminate
Dyneema liked
Volvo Penta D2-60
Cockpit table with folding wings
elec. windlass
anchor equipment
2 jumping cleats
Smart Sailing Package
additional service battery
Rodkick with gas spring
Teak in the cockpit
bow thruster
2 spinnaker winches
2x larger Genoa scripts
Comfort Package

Facility
Wood color teak
Floor walnut
diesel Heating
Water heater
3 cabins
CD radio and speakers
splash guard
Darkening on side panorama windows

Alternativt på detta språk: Spanska

Bavaria Cruiser 41

Datos técnicos
Longitud 12.35 m
Ancho 3,96 m
Calado 2.05 m
Casco de barco GRP
Peso 8,680 kg.
Motor Volvo Penta D2-60
Génova 42
Vela mayor 49
3 cabinas
6 literas
2 baños
Año 2018

Equipo náutico
compás de dirección
Garmin GPSMap 721 chartplotter
ecosonda
Firmar
Paquete de instrumentos de viento Garmin GMI20
Piloto automático Garmin
VHF Seefunk Garmin VHF300i AIS

equipo de seguridad
extintor
timón de emergencia
reflector de radar

equipo
Enrollar vela mayor
Planta de laminación para Génova
bomba de achique manual
elec bomba de achique
Bajando la plataforma de baño
Laminado de crucero ligero TECH TECH Set
Dyneema ha recomendado
Volvo Penta D2-60
Mesa de bañera con alas plegables.
elec torno
equipo de anclaje
2 tacos de salto
Paquete de navegación inteligente
batería de servicio adicional
Rodkick con resorte de gas
Teca en la cabina del piloto
hélice de proa
2 tornos spinnaker
Guiones de Génova 2x más grandes
Paquete de confort

Instalaciones
Madera color teca
Piso de nogal
calefacción diesel
Calentador de agua
3 cabinas
Radio CD y altavoces
protector contra salpicaduras
Oscurecimiento en ventanas panorámicas laterales

Alternativt på detta språk: Tyska

Bavaria Cruiser 41

Techn. Daten
Länge 12,35 m
Breite 3,96 m
Tiefgang 2,05 m
Bootsrumpf GFK
Gewicht 8.680 kg
Motor Volvo Penta D2-60
Genua 42
Groß 49
3 Kabinen     
6 Kojen     
2 WC
Jahr 2018

Nautische Ausrüstung
Steuerkompass
Kartenplotter Garmin GPSMap 721
Echolot
Logge
Windinstrument Garmin GMI20 Bundle
Autopilot Garmin
UKW Seefunk Garmin VHF300i AIS 

Sicherheitsausstattung 
Feuerlöscher
Notruder
Radarreflektor         

Ausrüstung 
Rollgroßsegel
Rollanlage für Genua
manuelle Bilgenpumpe 
elektr. Bilgenpumpe
Badeplattform absenkbar
Easy TECH Segelsatz Cruising Laminat
Dyneema Fallen
Volvo Penta D2-60
Cockpittisch mit Klappflügeln
elektr. Ankerwinsch
Ankerausrüstung
2 Springklampen
Smart Sailing Paket
zus. Servicebatterie
Rodkick mit Gasdruckfeder
Teak im Cockpit
Bugstrahlruder
2 Spinnakerwinschen
2x größere Genuawinschen
Comfort Packet

Einrichtung
Holzfarbe Teak
Fußboden Wallnuss
Dieselheizung
Warmwasserboiler
3 Kabinen
CD Radio und Lautsprecher
Sprayhood
Verdunklung an Seiten- Panoramafenstern 

Alternativt på detta språk: Franska

Données techniques
Longueur 12,35 m
Largeur 3,96 m
Tirant d'eau 2.05 m
Coque de bateau GRP
Poids 8.680 kg
Moteur Volvo Penta D2-60
Gênes 42
Grand voile 49
3 cabines
6 lits superposés
2 toilettes
Année 2018

Équipement nautique
compas de route
Garmin GPSMap 721 traceur de cartes
sondeur
Signe
Instrument à vent Garmin GMI20 Bundle
Pilote automatique Garmin
VHF Seefunk Garmin VHF300i AIS

équipement de sécurité
extincteur
gouvernail de secours
réflecteur radar

équipement
Rouler la grand voile
Installation roulante pour Gênes
pompe de cale manuelle
elec. pompe de cale
Abaissement de la plateforme de bain
Stratifiés de croisière Light TECH Sail Set
Dyneema aimait
Volvo Penta D2-60
Table de cockpit avec ailes repliables
elec. treuil
équipement d'ancrage
2 taquets de saut
Forfait Voile Intelligent
batterie de service supplémentaire
Rodkick avec amortisseur
Teck dans le cockpit
propulseur d'étrave
2 treuils de spinnaker
2x plus grands scripts de Gênes
Forfait Confort

Établissement
Bois de teck
Plancher noyer
chauffage diesel
Chauffe-eau
3 cabines
CD radio et haut-parleurs
garde-boue
Assombrissement des fenêtres panoramiques latérales

Bavaria Cruiser 41

Alternativt på detta språk: Ryska

Bavaria Cruiser 41

Технические данные
Длина 12,35 м
Ширина 3,96 м
Осадка 2,05 м
Корпус катера GRP
Вес 8680 кг
Двигатель Volvo Penta D2-60
Генуя 42
Парус 49
3 каюты
6 спальных мест
2 туалета
Год 2018

Морское оборудование
рулевой компас
Картплоттер Garmin GPSMap 721
эхолот
Знак
Духовой инструмент Garmin GMI20 Bundle
Автопилот Garmin
УКВ Seefunk Garmin VHF300i AIS

спасательное оборудование
огнетушитель
аварийный руль
радиолокационный отражатель

оборудование
Ролл грот
Прокатный завод для Генуи
трюмный насос ручной
элек. трюмный насос
Опускная платформа для купания
Light TECH Sail Set Круизный ламинат
Динема понравилась
Volvo Penta D2-60
Стол в кокпите с откидными крыльями
элек. брашпиль
якорное оборудование
2 прыжка
Smart Sailing Package
дополнительный сервисный аккумулятор
Родкик с газовой пружиной
Тик в кабине
носовое подруливающее устройство
2 лебедки спинакера
В 2 раза больше генуэзских сценариев
Пакет Комфорт

объект
Цвет дерева тик
Пол грецкий орех
дизельное отопление
Нагреватель воды
3 каюты
CD радио и колонки
брызговик
Затемнение боковых панорамных окон

Alternativt på detta språk: Norska

Bavaria Cruiser 41

Tekniske data
Lengde 12,35 m
Bredde 3,96 m
Utkast 2,05 m
Båtskrog GRP
Vekt 8,680 kg
Motor Volvo Penta D2-60
Genova 42
Seilbåt 49
3 hytter
6 køyer
2 toaletter
År 2018

Nautisk utstyr
styringskompass
Garmin GPSMap 721 kartplotter
ekkolodd
Skilt
Vindinstrument Garmin GMI20 Bundle
Autopilot Garmin
VHF Seefunk Garmin VHF300i AIS

sikkerhetsutstyr
apparat
nødrør
radarreflektor

utstyr
Rull storseil
Rulleanlegg for Genova
manuell lensepumpe
elec. Lensepumpe
Senke badeplattform
Light TECH Seil Sett Cruising Laminat
Dyneema likte
Volvo Penta D2-60
Cockpitbord med sammenleggbare vinger
elec. vinsj
ankerutstyr
2 hoppeklemmer
Smart Sailing Package
ekstra service batteri
Rodkick med gassfjær
Teak i cockpiten
baugpropeller
2 spinnaker vinsjer
2x større Genoa-skript
Komfortpakke

Anlegget
Trefargeteak
Gulv valnøtt
diesel oppvarming
Varmtvannsbereder
3 hytter
CD-radio og høyttalere
Sprutsikring
Mørking på sidepanelvinduene

Alternativt på detta språk: Finska

Bavaria Cruiser 41

Tekniset tiedot
Pituus 12,35 m
Leveys 3,96 m
Luonnos 2,05 m
Veneen runko GRP
Paino 8 680 kg
Moottori Volvo Penta D2-60
Genova 42
Mainsail 49
3 mökkiä
6 vuodetta
2 wc: tä
Vuosi 2018

Meriliikennevälineet
ohjauskompassi
Garmin GPSMap 721 karttaplotteri
kaiun ääni
Merkki
Puhallinsoittimet Garmin GMI20 Bundle
Autopilotti Garmin
VHF Seefunk Garmin VHF300i AIS

turvallisuus varusteet
sammutin
hätäohjaus
tutkaheijastin

laitteet
Rullata valtimoa
Genovan valssaamo
manuaalinen pilssipumppu
sähkö. tyhjennyspumppu
Uimatason laskeminen
Kevyt TECH Sail Set Cruising laminaatti
Dyneema piti
Volvo Penta D2-60
Ohjaamon pöytä taittuvat siivet
sähkö. kela
ankkurilaitteet
2 hyppäämistä
Älykäs purjehduspaketti
lisäakku
Rodkick kaasujousella
Teak ohjaamossa
keulapotkuri
2 spinnaker-vintturia
2x suurempi Genovan skripti
Mukavuuspaketti

Laitos
Puun väri teak
Lattiapähkinä
diesel lämmitys
Vedenlämmitin
3 mökkiä
CD-radio ja kaiuttimet
roiskeläppä
Tummuus sivukuvaikkunoissa

Alternativt på detta språk: Danska

Bavaria Cruiser 41

Teknisk data
Længde 12,35 m
Bredde 3,96 m
Udkast 2,05 m
Bådeskrog GRP
Vægt 8.680 kg
Motor Volvo Penta D2-60
Genova 42
Hovedsejl 49
3 hytter
6 køjer
2 toiletter
År 2018

Nautisk udstyr
styring kompas
Garmin GPSMap 721 plotter
ekkolod
Skilt
Vindinstrument Garmin GMI20 Bundle
Autopilot Garmin
VHF Seefunk Garmin VHF300i AIS

sikkerhedsudstyr
ildslukker
nødrør
radarreflektor

udstyr
Roll storsejl
Rulleanlæg til Genova
manuel lænsepumpe
elek. lænsepumpe
Sænkning af badeplatform
Light TECH Sail Set Cruising Laminat
Dyneema kunne lide
Volvo Penta D2-60
Cockpitbord med foldende vinger
elek. ankerspil
anker udstyr
2 hoppeklemmer
Smart Sejlpakke
ekstra service batteri
Rodkick med gasfjeder
Teak i cockpit
bovpropeller
2 spinnaker vinsjer
2x større Genova scripts
Komfortpakke

Facility
Træ farve teak
Gulv valnød
dieselopvarmning
Vandvarmer
3 hytter
Cd-radio og højttalere
splash vagt
Mørkere på side panoramavinduer

Alternativt på detta språk: Polska

Bavaria Cruiser 41

Dane techniczne
Długość 12,35 m
Szerokość 3,96 m
Zanurzenie 2,05 m
GRP kadłuba łodzi
Waga 8 680 kg
Silnik Volvo Penta D2-60
Genua 42
Grota 49
3 kabiny
6 łóżek
2 toalety
Rok 2018

Sprzęt żeglarski
kompas sterujący
Ploter nawigacyjny Garmin GPSMap 721
echosonda
Znak
Zestaw instrumentów dętych Garmin GMI20
Autopilot Garmin
VHF Seefunk Garmin VHF300i AIS

sprzęt bezpieczeństwa
gaśnica
ster awaryjny
reflektor radarowy

sprzęt
Rolka grota
Walcownia dla Genui
ręczna pompa zęzowa
elec. pompa zęzowa
Opuszczana platforma kąpielowa
Light TECH Sail Set Cruising Laminate
Dyneema lubiła
Volvo Penta D2-60
Stół kokpitu ze składanymi skrzydłami
elec. kołowrót
sprzęt kotwiczny
2 skaczące korki
Inteligentny pakiet żeglarski
dodatkowa bateria serwisowa
Rodkick ze sprężyną gazową
Tek w kokpicie
ster strumieniowy dziobowy
2 wciągarki spinakera
2x większe skrypty Genoa
Pakiet Komfort

Obiekt
Drewno tekowe
Orzech włoski
ogrzewanie wysokoprężne
Podgrzewacz wody
3 kabiny
Radio CD i głośniki
osłona przeciwbryzgowa
Zaciemnienie na bocznych oknach panoramicznych

Betygsätter du den här båten?
95 Rösta
Caribbean Yacht Broker
Caribbean Yacht Broker
Monika Venohr
Monika Venohr

Jämförbara resultat


Jämförbara erbjudanden